Ändra rootmappen i Apache under Xampp

September 16th, 2014 | Posted by admin in How-to - (0 Comments)

När man installerar Xampp på Ubuntu installeras det som standard i mappen /opt och det är bara root användaren som har skrivrättigheter för den mappen. Det gör det omöjligt att spara filer i htdocs-mappen som ligger i /opt och som webbrooten (dit localhost pekar). Det är inte alls bra om man vill hålla på och utveckla webbsidor. Man skulle kunna logga in som root eller ge skrivrättigheter till den mappen från sitt vanliga användarkonto. Men jag tycker bästa lösningen är att ändra rootmappen till en annan mapp som redan har skrivrättigheter. Personligen föredrar jag också att ha rootmappen i min dropbox så kan jag hålla på med utveckling var jag än är utan att alltid behöva commit:a till Github eller Bitbucket i tid och otid för att alltid ha senaste uppdateringen. Men det kan vara nåt att undvika om man jobbar på nåt topphemligt, men då väljer man bara en mapp som inte ligger i ens dropbox. Så här ändrar man rootmappen för Apache:

1. Det går inte att bara öppna httpd.conf filen och redigera den för man har som sagt inte skrivrättigheter. Det jag tycker är enklast är att öppna det enkla grafiska skalet till Xampp och därifrån har man skrivrättigheter till httpd.conf. För att öppna skalet skriver man i terminalen:

cd /opt/lampp

sudo ./manager-linux-x64.run

Skippa -x64 om du inte har den versionen installerad.

2. Nu poppar det grafiska skalet upp. Klicka på knappen Configure. En till ruta poppar upp. Klicka på kanppen Open Conf File. En till ruta poppar upp. Klicka Yes.

3. Nu öppnas httpd.conf filen. Scrolla ner till stycket där det står:

DocumentRoot “/opt/lampp/htdocs”
<Directory “/opt/lampp/htdocs”>

Ändra båda dessa sökvägar till den sökvägen där du vill att rootmappen ska vara. Spara.

4. Om du startar Apache nu och skriver in localhost i webbläsaren kommer du få 403 Access denied-meddelande. Det beror på att den användaren du är inloggad med inte har tillåtelse att ansluta till localhost från den nya sökvägen. Hitta följande stycke i httpd.conf-filen:

<IfModule unixd_module>
#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
#
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
#
User daemon
Group daemon
</IfModule>

Ändra User daemon till User användarnamn, där användarnamn är det användarnamnet du loggar in i ditt aktuella konto med. Så om ditt användarnamn är 1337haxxor så skriver du User 1337haxxor. Spara.

5. Nu är det klart. Starta/starta om Apache och skriv in localhost i webbläsare så kommer innehållet i den nya sökvägen att laddas. Härifrån den nya sökvägen borde mappen även vara skrivbar från ditt vanliga konto om det ligger i Home-mappen.

Hur man sätter upp en SSH identitet på Linux

September 10th, 2014 | Posted by admin in How-to - (1 Comments)

Som utvecklare behöver man ofta sätta upp en SSH identitet för att kunna bekräfta vem man är för andra system, till exempel för att enkelt kunna commit:a ändringar för sin kod till Bitbucket eller Github utan att behöva ange lösenord varje gång. Så här gör man:

1. Kolla om du redan har en identitet genom att i terminalen skriva:

ls -a ~/.ssh

Man kollar helt enkelt vilka filer som finns i mappen .ssh. Om du redan har en identitet kommer du har följande filer i .ssh-mappen.

. .. id_rsa id_rsa.pub known_hosts

Du behöver inte skapa ytterligare en identitet om du redan har en identitet. Hoppa till steg X. Om du har en identitet men vill skriva över den för att du till exempel har glömt bort lösenordet eller om du inte har nån identitet alls kan du forsätta till steg 2.

2. Skriv ssh-keygen i terminalen för att generera nya nycklar.

3. När systemet frågar dig vart du vill spara nycklarna tryck bara enter så sparas de i .ssh-mappen.

4. Sedan skapar du ett lösenord. Ange det två gånger.

5. Sen är det klart. Du kan nu kopiera in den publika nyckeln dit det behövs. Publika nyckeln finns självklart i filen id_rsa.pub i mappen .ssh.

Installera Skype på Ubuntu

September 8th, 2014 | Posted by admin in How-to - (0 Comments)

Om man går in på Ubuntu Software Center och söker på Skype så kommer man inte att få nåt resultat om man inte har lagt till Canonical Partner Repository. Så här lägger man till repositoryn och installerar Skype. Man behöver skriva två rader i terminalen:

Lägga till Canonical Partner Repository:

sudo apt-add-repository “deb http://archive.canonical.com/ $(lsb_release -sc) partner”

Installera Skype:

sudo apt-get update && sudo apt-get install skype