Google analytics: “Ett internt fel har inträffat”

January 12th, 2019 | Posted by admin in How-to

Om man får felet “Ett internt fel har inträffat. Försök igen senare. Ett oväntat tillstånd har påträffats i Analytics. Begäran kan inte utföras.” enligt bilden nedan när man försöker kolla statistiken för sin webbsida, så beror felet troligen på att man använder en adblocker. Vitlista sidan i din adblocker så ska det fungera.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.