Hur man använder två skärmar i Ubuntu 12.04

December 26th, 2014 | Posted by admin in How-to

Det är inte helt enkelt att ställa in för att använda två skärmar i Ubuntu. När man går in i inställningarna och väljer Displays och bockar av Mirror displays och klickar på Apply så får man troligen felmeddelandet:

“The selected configuration could not be applied

required virtual size does not fit available size: requested=(2880, 900), minimum=(320, 200), maximum=(1600, 1600)”

Så här fixar man det:

1. Öppna Terminal.
2. Hitta filen xorg.conf. Den finns oftast i /etc/X11. Skriv alltså cd /etc/X11.
3. Öppna filen med vim som sudo. Skriv: sudo vim xorg.conf.
4. Filen öppnas i vim. Klicka på bokstaven i för att kunna redigera i vim.
5. Radera sektionen med Section “Screen”.
6. Kopiera in denna sektion istället:

Section “Screen”
Identifier “amdcccle-Screen[1]-0”
Device “amdcccle-Device[1]-0”
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
Viewport 0 0
Virtual 3840 1080
Depth 24
EndSubSection
EndSection

7. Tryck på Esc.
8. Skriv in :wq för att spara och stänga vim
9. Starta om datorn.
10. Öppna Displays in inställningarna.
11. Klicka bort Mirror displays och klicka på Apply. Nu ska det funka.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.