I morgon, den 8 april, överlämnar utredaren Jan Rosén delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) till justitieminister Beatrice Ask.

Jan Rosén kommer att presentera betänkandet på en pressträff i Rosenbad.

Via Regeringen.se.

För oss som inte har presslegitimation så kommer presskonferensen att sändas på webben.