Var ganska länge sen jag använde cloud-baserade Git-system. Nyligen behövde jag använda Bitbucket, och ville då pusha commits med SSH utan att behöva ange lösenordet för SSH varje gång. Det är inte helt enkelt att snabbt hitta en enkel steg för steg förklaring på hur man ska göra, så här kommer en beskrivning av hur man går tillväga. Den officiella guiden för att sätta upp Bitbucket med SSH finns här, men

Sätta upp en identitet med ssh-keygen
För det första ska man sätta upp en identitet på sin lokala dator enligt den här guiden, om man inte redan har gjort det.

Lägg till den publika nyckel till dit Bitbucket-konto
Din publika nyckel hittar du i din .ssh-mapp som finns i din hem-mapp. Öppna filen i en text-redigerare och kopiera hela innehållet. Logga in i ditt Bitbucket-konto och under inställningar kan du kopiera in spara din publika nyckel.

Lägg till nyckel till ssh-agent
Detta är steget man gör för att inte behöva skriva sitt lösenord varje gång man ansluter till Bitbucket. Man lägger till sitt lösenord till ssh-agent.

Börja med att starta ssh-agent om den inte redan körs:

ssh-agent

För att lägga till din nyckel skriver du sedan:

ssh-add ~/-ssh/id_rsa

Testa om det funkar
För att testa om det funkar skriv följande i terminalen:

ssh -T git@bitbucket.org

Klona ett repo
Om allt fungerade kan du klona ett repo nu genom att använda git clone. Tex:

git clone https://….@bitbucket.org/…..projektnamn.git

Urlen till repot brukar finnas på projektsidan på Bitbucket under Clone-knappen.

Hur man sätter upp en SSH identitet på Linux

September 10th, 2014 | Posted by admin in How-to - (1 Comments)

Som utvecklare behöver man ofta sätta upp en SSH identitet för att kunna bekräfta vem man är för andra system, till exempel för att enkelt kunna commit:a ändringar för sin kod till Bitbucket eller Github utan att behöva ange lösenord varje gång. Så här gör man:

1. Kolla om du redan har en identitet genom att i terminalen skriva:

ls -a ~/.ssh

Man kollar helt enkelt vilka filer som finns i mappen .ssh. Om du redan har en identitet kommer du har följande filer i .ssh-mappen.

. .. id_rsa id_rsa.pub known_hosts

Du behöver inte skapa ytterligare en identitet om du redan har en identitet. Hoppa till steg X. Om du har en identitet men vill skriva över den för att du till exempel har glömt bort lösenordet eller om du inte har nån identitet alls kan du forsätta till steg 2.

2. Skriv ssh-keygen i terminalen för att generera nya nycklar.

3. När systemet frågar dig vart du vill spara nycklarna tryck bara enter så sparas de i .ssh-mappen.

4. Sedan skapar du ett lösenord. Ange det två gånger.

5. Sen är det klart. Du kan nu kopiera in den publika nyckeln dit det behövs. Publika nyckeln finns självklart i filen id_rsa.pub i mappen .ssh.