&-tecknet i PHP

February 23rd, 2010 | Posted by admin in Webbutveckling

När jag läser PHP-tutorials där det används objektorienterade programmeringsexempel så ser jag ofta kodstycken som innehåller termen: “&”. Vilket förvirrade mig väldigt mycket i början.

Det visade sig att & bara var ett “tryckfel”. & används i HTML och betyder samma sak som & (ampersand). Det är ett säkrare sätt att skriva &. Så när man skriver & i en text som till exempel ska lagras i en databas så burkar man omvandla & till den säkrare formen &. Problemet i de tutorials jag har läst har varit att när de läser in texten från databasen så har de alltid missat att omvandla & tillbaka till &, vilket skapat förvirring. Se följande exempel:

$this->$model =& new $model; //Exempel med tryckfel

$this->$model =& new $model; //Hur det egentligen ska se ut

Och i detta sammanhand betyder & att objektet ska skapas genom referens (kommer ursprungligen från C).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.