Cleanternet

April 23rd, 2010 | Posted by admin in Piratism

Den svenska EU-kommissonären Cecilia Malmström vill alltså driva igenom ett lagförslag som innebär att det införs ett barnporrsfilter i EU. Korkat av anledningar som tas upp i denna sarkastiska video från Cleanternet.org.

Kan tilläggas att hon har fått kritik för förslagt från alla möjliga håll och är relativt ensam om att vilja genomdriva förslaget än så länge. Jag säger än så länge för att ståndpunkter ändras väldigt snabbt i politik i allmänhet och i EU-politiken i synnerhet. Inget är någonsin defintivt säkert. Läs mer hos Christian Engström.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.