Var ganska länge sen jag använde cloud-baserade Git-system. Nyligen behövde jag använda Bitbucket, och ville då pusha commits med SSH utan att behöva ange lösenordet för SSH varje gång. Det är inte helt enkelt att snabbt hitta en enkel steg för steg förklaring på hur man ska göra, så här kommer en beskrivning av hur man går tillväga. Den officiella guiden för att sätta upp Bitbucket med SSH finns här, men

Sätta upp en identitet med ssh-keygen
För det första ska man sätta upp en identitet på sin lokala dator enligt den här guiden, om man inte redan har gjort det.

Lägg till den publika nyckel till dit Bitbucket-konto
Din publika nyckel hittar du i din .ssh-mapp som finns i din hem-mapp. Öppna filen i en text-redigerare och kopiera hela innehållet. Logga in i ditt Bitbucket-konto och under inställningar kan du kopiera in spara din publika nyckel.

Lägg till nyckel till ssh-agent
Detta är steget man gör för att inte behöva skriva sitt lösenord varje gång man ansluter till Bitbucket. Man lägger till sitt lösenord till ssh-agent.

Börja med att starta ssh-agent om den inte redan körs:

ssh-agent

För att lägga till din nyckel skriver du sedan:

ssh-add ~/-ssh/id_rsa

Testa om det funkar
För att testa om det funkar skriv följande i terminalen:

ssh -T git@bitbucket.org

Klona ett repo
Om allt fungerade kan du klona ett repo nu genom att använda git clone. Tex:

git clone https://….@bitbucket.org/…..projektnamn.git

Urlen till repot brukar finnas på projektsidan på Bitbucket under Clone-knappen.

Det finns en del anledningar till att lösenordsskydda en webbsida, till exempel att man vill ha en privatsida eller att man håller på att utveckla sidan och vill hålla den privat under utvecklingstiden. Om man har en Apache-server så är det väldigt smidigt att använda htpasswd och htaccess. Så här gör man.

1. Skapa en fil som heter .htaccess och en som heter .htpasswd. Om Windows vägrar skapa dessa filer så googla upp redan färdigskapade sådana.
2. Kopiera in följande text stycke i .htaccess-filen:

AuthName “En titel”
AuthType Basic
AuthUserFile /fullständig/sökväg/till/.htpasswd
Require valid-user

3. Ändra “En titel” till en egen titel. Låt citattecknena vara kvar.
4. Ändra /fullständig/sökväg/till/.htpasswd till den fullständiga sökvägen till där .htpasswd kommer ligga. OBS det måste vara den fullständiga sökvägen.
5. Ladda upp .htaccess-filen till den mappen (och undermapper) som du vill lösenordsskydda. I de flesta fall borde detta vara root-mappen för din webbsida. Men du kan skydda bara undermappar om du vill.
6. Googla upp en .htpasswd-generator. Till exempel denna.
7. Skriv in ett användarnamn och ett lösenord och generera lösenordet.
8. Kopiera in hela den genererade text-biten till din .htpasswd fil.
9. Ladda upp .htpasswd-filen till samma mapp där .htaccess-filen ligger.

Nu är det bara att ladda om sidan så kommer det poppa upp en inloggningsruta. Klart!