Det är inte helt enkelt att ställa in för att använda två skärmar i Ubuntu. När man går in i inställningarna och väljer Displays och bockar av Mirror displays och klickar på Apply så får man troligen felmeddelandet:

“The selected configuration could not be applied

required virtual size does not fit available size: requested=(2880, 900), minimum=(320, 200), maximum=(1600, 1600)”

Så här fixar man det:

1. Öppna Terminal.
2. Hitta filen xorg.conf. Den finns oftast i /etc/X11. Skriv alltså cd /etc/X11.
3. Öppna filen med vim som sudo. Skriv: sudo vim xorg.conf.
4. Filen öppnas i vim. Klicka på bokstaven i för att kunna redigera i vim.
5. Radera sektionen med Section “Screen”.
6. Kopiera in denna sektion istället:

Section “Screen”
Identifier “amdcccle-Screen[1]-0”
Device “amdcccle-Device[1]-0”
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
Viewport 0 0
Virtual 3840 1080
Depth 24
EndSubSection
EndSection

7. Tryck på Esc.
8. Skriv in :wq för att spara och stänga vim
9. Starta om datorn.
10. Öppna Displays in inställningarna.
11. Klicka bort Mirror displays och klicka på Apply. Nu ska det funka.