Plotta grafer på TI-83 och TI-84

March 8th, 2010 | Posted by admin in How-to

Om man har ett par x-värden och motsvarande y-värden och vill plotta upp denna värden i en graf i miniräknare av typerna TI-83 Plus eller TI-84 Plus så gör man på följande sätt:

1. Först skapar man listor med sina värden. Detta gör man på följande sätt: Klicka på knappen “STAT” och välj sen alternativet “Edit…”. Nu ser du listor kallade för L1, L2 och så vidare. Lägg för bekvämlighetens skull dina x-värden i listan L1 och dina y-värden i L2. Tryck sen på knappen “2ND” och sedan “MODE”. Detta tar dig tillbaka till huvudskärmen. Om du vill radera en lista kan du föra markören till listans rubrik och sedan trycka på knappen “CLEAR”.

2. Försäkra dig om att inga andra grafer kommer ritas upp genom att radera alla ekvationer i “Y=” och genom att trycka på “2ND” knappen och sedan på “Y=” och tryck sedan på knappen för siffran 4 och sedan “ENTER”.

3. Tryck igen på “2ND” och “Y=” för att hamna i STAT PLOTS-rutan. Tryck sedan på knappen 1. För över markören till “On” och tryck “ENTER”. Välj resten av inställningar såsom de passar dig (se speciellt till att “Xlist” är L1 och “Ylist” är L2. Sedan trycker du på knappen “GRAPH”. Troligen kommer dina graf inte att synas på grund av grafens axlar inte passar dina värden. Detta fixas genom att trycka på knappen “Zoom” och sedan knappen för siffran 9. Nu ska dina värden synas.

4. När man plottar upp x- och y-värden så vill man vanligen också veta grafens ekvation och k-värde och grafen är en rät linje. Detta gör man på följande sätt:Tryck på “STAT” igen men välj fliken “CALC”. Sedan väljer du alternativ 4. För säkerhets skull ska du nu ange dina listor genom att trycka “2ND” och siffran 1 (för L1) och sedan kommatecknet som finns över siffran 7. Till sist trycker du på “2ND” och siffran 2 (för L2). Tryck nu på “ENTER” så kommer linjens ekvation att visas. Du kan komma undan även om du inte skriver in L1 och L2 i sista biten, men om du har flera listor (än två) så finns risken att ekvationen beräknas på fel listor.

Det finns två videos på mathvids.com som visar alla dessa steg förutom det sista steget. Se TI-83/84: 1 – Entering Data into a List och sedan Creating a Scatter Plot.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

3 ResponsesLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.