Installera Android Studio på Ubuntu

December 27th, 2014 | Posted by admin in How-to | Smartphones

Det här är det enklaste sättet att installera Android Studio på Ubuntu:

För det första behöver man en JDK. Jag hade openjdk 7, men det funkade inte av okänd anledning så jag installerade Oracles JDK8. Så här gör man.

1. Lägg till repon och istallera från den genom att öppna terminalen och skriva:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

2. Om du har haft tidigare jdk-versioner behöver du göra Oracles alternativ till det främsta alternativt.

Skriv i terminalen:

update-alternatives –config java

Det ger dig alla alternativ som finns att välja på. Välj Oracles version av JDK.

3. Ladda ned Android Studio här.

4. Extrahera mappen och lägg den i /usr/share (standardmappen där alla nya program installeras).

5. Dags att installera Android Studio. Öppna terminalen och skriv

cd /usr/share/android-studio/bin

./studio.sh

6. Följ instruktionerna.

Varje gång du vill starta Android Studio nu måste du starta filen studio.sh på samma sätt som i punkt 5.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.