Hur man sätter upp en SSH identitet på Linux

September 10th, 2014 | Posted by admin in How-to

Som utvecklare behöver man ofta sätta upp en SSH identitet för att kunna bekräfta vem man är för andra system, till exempel för att enkelt kunna commit:a ändringar för sin kod till Bitbucket eller Github utan att behöva ange lösenord varje gång. Så här gör man:

1. Kolla om du redan har en identitet genom att i terminalen skriva:

ls -a ~/.ssh

Man kollar helt enkelt vilka filer som finns i mappen .ssh. Om du redan har en identitet kommer du har följande filer i .ssh-mappen.

. .. id_rsa id_rsa.pub known_hosts

Du behöver inte skapa ytterligare en identitet om du redan har en identitet. Hoppa till steg X. Om du har en identitet men vill skriva över den för att du till exempel har glömt bort lösenordet eller om du inte har nån identitet alls kan du forsätta till steg 2.

2. Skriv ssh-keygen i terminalen för att generera nya nycklar.

3. När systemet frågar dig vart du vill spara nycklarna tryck bara enter så sparas de i .ssh-mappen.

4. Sedan skapar du ett lösenord. Ange det två gånger.

5. Sen är det klart. Du kan nu kopiera in den publika nyckeln dit det behövs. Publika nyckeln finns självklart i filen id_rsa.pub i mappen .ssh.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.